Kannakaland

Divat manapság elégedetlennek lenni. Sokat panaszkodunk: az időjárásra, az anyagi helyze­tünkre, a főnökünkre, az ügyfeleinkre, és tulajdon­képp minden emberre, aki az utunkba kerül. Ha valami baj ér bennünket, azonnal világgá kürtöl­jük, egyrészt azért, hogy okuljon belőle mindenki, másrészt, hogy sajnáljanak. Megvallom, én sem vagyok kivétel, sokszor beállok a méltatlankodók népes táborába. Mert olyan sok sérelem Tovább…